Swastika

 

 
   Swastika framework  Swastika altar  swastika window  
 

 swatika window

 
         

De swastika wordt in het westen om begrijpelijke redenen als een negatief symbool gezien. Door het misbruik dat Nazi-Duitsland heeft gemaakt van dit symbool en heden ten dage racisten en neo-nazi's, roept het bij ons in het Westen uitgesproken negatieve reacties op.

In het Oosten echter, is de swastika een reeds duizenden jaren oud symbool voor het hogere goddelijke systeem, dat ten grondslag ligt aan de op aarde beleefde werkelijkheid. Dit symbool staat in het Oosten niet alleen voor de voortgang in het leven, het goede verloop van jong naar oud, maar ook voor de eeuwig voortdurende reïncarnatie, het proces van wedergeboorte na de dood. Belangrijk is de betekenis van de swastika als brenger van geluk. In het denken van het Oosten wordt de gang van de wereld bepaald door elkaar in evenwicht houdende krachten, vergelijkbaar met de ideeën achter de begrippen Yin en Yang. Om een evenwicht te bereiken dient tegenover een positieve kracht een negatieve kracht geplaatst te worden. In het oude China was de swastika voorbehouden aan de keizer, die de beschermer was van de hemelse harmonie.

Op een vergelijkbare wijze is de swastika in het boeddhisme voorbehouden aan de leermeester zelf en verbeeld het zijn wijsheid en de leer. In het geometrisch patroon komt de symboliek van de evenwicht brengende krachten naar voren doordat er telkens naast een linksdraaiende, een rechtsdraaiende swastika is te zien. Een andere oplossing is in Azië terug te vinden in de opengewerkte variant die in de muren van de huizen is aan gebracht. Daarin is de links en de rechtsdraaiende swastika altijd in zichzelf aanwezig en wordt zichtbaar door simpelweg van de ene of de andere kant naar de muur te kijken. Dikwijls wordt er verondersteld dat het negatieve gebruik van de swastika in Nazi-Duitsland wordt bepaald door het gebruik van een linksdraaiende swastika. Dit is echter niet juist. In de eerste plaats wordt een rechtsdraaiende Swastika gebruikt en in de tweede plaats komt het negatieve aspect voort uit het feit dat de swastika alleen staat, zonder evenwichtbrengende tegenhanger.

     Swatiska history    Swastika origins     Swastika as a good luck sign